رنگ رزین چسیت ؟
هر رنگ به زبان انگلیسی به عنوان paint یک جسم و کالای ساخته شده میباشد که یک فام خاص به عنوان Color دارد که براساس حس بینائی هرشخص دریافت میشود .
رنگ ها با فام متنوعی تعریف میشوند که با عنوان Shade معرفی میشوند و این در زبان عمومی آدرس فام رنگ مانند آبی آسمانی و در
زبان شیمی رنگ به استانداردی بانام RAL خواهیم رسید .

رال در زبان آلمانی مخفف :
Reich Ausschuss fur Lieferbedinguangen
میباشد که جهت هررنگ به صورت زیر کدگذاری و طبقه بندی شده
است .

حال با کد های درنظرگرفته شده هررنگ با زبان مشترک با اعداد دقیق طبق جدول زیر معرفی میشوند

آیا امکان استفاده از رنگ در رزین اپوکسی وجود دارد؟

در یک کلام جواب بله است. رنگ‌های بی‌شماری وجود دارند که می‌توانید با آن رزین اپوکسی را رنگی کنید. در نتیجه طیف رنگ بسیار گسترده‌ای خواهید داشت. فقط باید دقت کنید رنگ شما با رزین اپوکسی «سازگار» باشد.

 

چه رنگ‌هایی با رزین اپوکسی سازگاری دارند؟

۱. رنگ پودری معدنی؛

۲. رنگ مایع جوهری

 

کدام نوع رنگ پودری را بخرم؟

هنگامی که به فروشگاه مراجعه می‌کنید و قصد خرید رنگ پودری اپوکسی دارید، باید به فروشنده بگویید: «رنگ پودریِ معدنیِ میکرونیزه می‌خواهم.»

روی تک‌تک لغات توجه کنید. رنگ پودری دو نوع آلی و معدنی دارد. رنگ‌های معدنی در بیشتر کارها سازگاری خوبی با رزین اپوکسی دارند و مشکلی نخواهید داشت. ممکن است فروشنده رنگ آلی را به شما پیشنهاد دهد؛ چون تنوع بیشتری دارد. اگر رنگ خاصی مطلوبتان بود، می‌توانید مقدار کمی برای تست تهیه کنید د.

در طبقه بندی فوق رزین آلکیدی در گروه فیلم ساز رزینی قرار خواهد گرفت .